logo_transparent-8989030
Савремени трендови у пољопривредној производњи заснивају се на напредним технологијама, укључујући широку примену информационих технологија. На пример, коришћење бежичних сензорских мрежа (БСМ) и даљинског прикупљања података (ДПП) обезбеђује правовремени приступ подацима сакупљеним у пољу и брзе реакције. Агротехничке мере могу се спроводити прецизније и економичније, чиме се обезбеђује већи квалитет хране, заштита животне средине и значајне уштеде. Осим тога, може се постићи боље разумевање природних процеса у пољопривреди, као и валидација и подешавање теоријских модела тих процеса.
Институција која координатора пројекат је Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду. Чланови конзорцијума су: Универзитет у Фиренци (Италија), Институт Јожеф Штефан (Словенија), Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, Институт Михајло Пупин и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Војводине. Чланови конзорцијума су пажљиво одабрани да започну координацију истраживања у областима БСМ и ДПП и њиховој примени у прецизној пољопривреди. Пројекат траје од маја 2008. до априла 2011. године.
Одговорни истразивач: goran.dimic@pupin.rs