msk_01_turbina-300x168-7605988
Parna kondenzaciona turbina 55GT01 16MW u MSK Kikinda, Srbija
msk_04_rektip-168x300-8638885   msk_03_elektro_ormar_55gtlo02_02-168x300-4228403
Centalna komandna turbine 55GT01 sa novim ekranom osetljivim na dodir za nadzor i upravljanje turbinskim regulatoroma ARS TSControl   Elektro ormar turbinskog regulatora ARS TSContorol sa ekranom osteljim na dodir (15″) u kompresorskoj sali K2 u MSK
msk_03_elektro_ormar_55gtlo02_01-300x168-9621443
 Pozicija elektro ormana 55GTLO02 turbinskog regulatora ARS TSControl u kompresorskoj sali K2 u MSK Kikinda
msk_02_modernizovani_prednji_lezaj_02-300x168-7645338
 
msk_02_modernizovani_prednji_lezaj_01-300x168-7873169
 Modernizovani prednji ležejni blok turbine 55GT01 sa novim filtrom ulja, IH konvertorom i sistemom za merenje brzine turbine