Potpuno nova merna oprema je u Laboratoriji za elektromagnetna ispitivanja već u upotrebi za sledeći obim ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti (EMC):

 •     Ispitivanje generisanja harmonika (EN 61000-3-2)
 •     Ispitivanje promena i fluktuacija napona i flikera (EN 61000-3-3)
 •     Ispitivanje imunosti na brzi električni tranzijent / rafal (EFT/B) do 4 kV (EN 61000-4-4)
 •     Ispitivanje imunosti na naponske udare (Surge) do 6 kV (EN 61000-4-5)
 •     Ispitivanje imunosti na propade, kratke prekide i varijacije napona (EN 61000-4-11)
 •     Procedura ispitivanja imunosti na oscilatorne napone do 6 kV (EN 61000-4-12),
 •     Ispitivanje imunosti na magnetsko polje mrežne učestanosti  do 40 A/m (EN 61000-4-8),
 •     Ispitivanje imunosti na impulsno magnetsko polje do 1000 A/m (EN 61000-4-9),
 •     Ispitivanje imunosti na elektrostatičko pražnjenje do 30 kV (EN 61000-4-2),
 •     Ispitivanje kondukcione RF emisije 150kHz – 30 MHz (EN 55022, EN55016-2-1),
 •     Ispitivanje radijacione RF emisije 30MHz – 2,7GHz (EN 55022, EN55016-2-3),
 •     Ispitivanje imunosti na kondukcione RF smetnje 150kHz–80MHz, do 10V/m (EN 61000-4-6)
 •     Ispitivanje imunosti na radijacione RF smetnje 80MHz–2,7GHz, do 10V/m (EN 61000-4-3)
 •     Ispitivanje snage smetnje 30MHz – 1GHz (EN 55016-2-2)

desnoplavam-2746399  Projekat EMC Srbija