30.05.2023. је у Новом Саду, у просторијама Привредне коморе Војводине, потписан Споразум о сарадњи између Института Михајло Пупин и Привредне коморе Војводине.

У име Института Михајло Пупин, Споразум је потписао генерални директор, др Никола Томашевић, док је у име Привредне Коморе Војводине потписник Споразума председник ПК Војводина, Бошко Вучуревић.

Овим Споразумом је успостављена трајна и континуирана сарадња, унапређивање рада кроз заједничко деловање, јачање пословних веза и подстицање свих облика сарадње двеју институција потписница.

Споразум је од посебног значаја јер се заснива на принципима партнерства, транспарентности, одговорности и међусобног информисања, омогућавајући снажнију сарадњу у области повезивања науке и привреде.

Осим тога, Споразумом је предвиђено заједничко учествовање у иницијативама које се односе на интернационализацију, као и на промоцију технолошких решења које Институт Михајло Пупин развија у различитим развојним и привредним секторима.