U utorak, 21.6.2022. je, u Institutu „Mihajlo Pupin“, održano predavanje profesora Joze Dujmovića, pod nazivom „Eksperimentalna analiza i modeliranje logičkih agregatora“.

Profesor Jozo Dujmović je svoja prva razvojno-industrijska iskustva stekao upravo u Institutu „Mihajlo Pupin“, a bio je i jedan od omiljenih profesora na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu gde je predavao 25 godina. Karijeru profesora računarskih nauka je nastavio u SAD na univerzitetima u Gejnsvilu, San Francisku, Dalasu, itd.

Predavanje je bilo posvećeno predstavljanju i primeni logičkih agregatora u oblasti odlučivanja, principima njihovog posmatranja, merenja i modeliranja.

Poseban fokus predavanja su bile metode primenljive u računarskim sistemima za podršku pri odlučivanju, a čiji su principi zasnovani na obezbeđivanju konzistentnosti sa opservabilnim osobinama ljudskog intuitivnog rezonovanja.

Ovo izuzetno inspirativno predavanje je pokrenulo nekoliko tema u vezi sa daljim razvojem i istraživanjima u ovoj oblasti.