Pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dr Saša Lazović, posetio je Institut “Mihajlo Pupin” 25.3.2022. godine.

Nakon upoznavanja dr Lazovića sa delatnostima Instituta i kratkog obilaska, održan je sastanak sa direktorom Instituta dr Nikolom Tomaševićem i pomoćnikom direktora za međunarodnu saradnju i transfer tehnologije dr Markom Batićem, a razgovori su vođeni na temu tehnološkog razvoja Instituta i angažovanja istraživača u okviru nacionalnih naučno-istraživačkih aktivnosti i projekata.