lambda_logo-300x126-3387917

U okviru evropskog projekta LAMBDA (Learning, Applying, Multiplying Big Data Analytics) koji se bavi tehnologijama za rad sa velikim obimom podataka od 18 do 20 Juna 2019 na Institutu „Mihajlo Pupin” biće organizovana letnja škola za studente master i posdiplomskih studija informacionih tehnologija. Program ima za cilj upoznavanje sa metodama i tehnologijama za modelovanje i obradu znanja u formi semantičke mreže/grafa (eng. Knowledge Graph), kao i procesiranje i analitika velikih količina podataka (Big Data).

 

Više o organizaciji ovog događaja saznačete na Web stranici projekta LAMBDA