Priznanje “Kapetan Miša Anastasijević”, koje se dodeljuje najistaknutijim kompanijama, malim i srednjim privrednim društvima, brendovima, organizacijama i ustanovama, stvaraocima i pojedincima za izuzetne rezultate u poslovanju, stvaralaštvu i društvenoj odgovornosti, za područje Beograda, uručeno je u Rektoratu Beogradskog univerziteta 28. marta

Nagradu, koju čini plaketa i zlatnik sa likom Kapetana Miše, rad akademskog vajara Ljubiše Mančića, ponelo je 22 laureata u različitim kategorijama.

Prof. dr Sanja Vraneš, direktorka Instituta “Mihajlo Pupin”, dobila je ovo prestižno priznanje kao „Najuspešnija žena u nauci i biznisu” za uspešno rukoviđenje Institutom “Mihajlo Pupin” (sedam godina kao generalni direktor i deset godina pre toga kako naučni direktor), izvanredne naučne rezultate (preko 250 publikovanih radova), pribavljanje velikog broja evropskih projekata, kao i za obrazovanje mladih inženjera na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, gde je redovni profesor na katedri za računarsku tehniku i informatiku.