HE Bočac 2 je svečano otvorena i puštena u rad 04.10.2018. uz prisustvo predsednika Republike Srpske, predsednika skupštine i resornih ministara, direktora EPRS i EPS, kao i drugih visokih zvanica i svih učesnika u ovom projektu.

Institut „Mihajlo Pupin“ – Automatika je u projektu učestvovao kao podizvođač Elnos BL d.o.o. i isporučio je sistem turbinske regulacije, zaštita i upravljanja ARS THControl-ATLAS. Implementirana je najnovija verzija sistema ARS THControl-ATLAS, bazirana na VIEW H-POWER DCS,  čime je obezbeđen pouzdan 24h nadzor nad elektranom i kompletan automatski rad dva agregata u grupnim regulacijama protoka i aktivne snage.

Imajuću u vidu da su dva generatora sa permanentnim magnetima, snage 4.995MW, među najvećim u svetu i da se prvi put kao takvi priključuju na elektroenergetski sistem na ovim prostorima, specifičnost projekta se ogledala u izboru i podešavanju komponenti sistema koje obezbeđuju sigurno i brzo povezivanje agregata na mrežu. Kompletna turbinska regulacija za dve horizontalne dvostruko regulisane Kaplan turbine, tipa Andritz ECO bulb, je realizovana u sistemu ARS THControl-ATLAS.

sdr-2  20181004_141723-300x225-5152973

btf  sdr-3