InnoTrans je vodeći međunarodni sajam transportnih tehnologija i organizuje se svake dve godine u Berlinu. Sastoji se iz pet segmenata: železnička tehnologija, železnička infrastruktura, javni saobraćaj, enterijer i izgradnja tunela. InnoTrans zauzima sve 41 hale na izložbenom prostoru berlinskog sajma.

InnoTrans organizuje Messe Berlin. Dvanaesti InnoTrans će se održati od 18. do 21. septembra 2018.

Na poslednjem sajmu InnoTrans, 2016. godine, Institut „Mihailo Pupin“ prvi put je izlagao svoje proizvode. Zbog dobre posete našeg štanda i velikog interesovanja na poslednjem sajmu, odlučili smo da učestvujemo i ove godine. Bićemo prisutni u Berlinu i predstaviti naše unapređene postojeće i nove železničke sigurnosne i signalne uređaje, kao što su: BROS – Brojač osovina, UTD- Univerzalni tačkasti detektor, Glavni, manevarski i granični kolosečni LED signali, Komandno- kontrolni panel HMI – MMI10, Signalno kontrolni uređaj – m2SCD, Sistem za snimanje glasa – ATIS VC-MDx, Univerzalni LED modul – LL-000.

Posetite naš štand od 18. do 21. septembra 2018. godine na sajmu InnoTrans Berlin (hala 5.2, štand 521) i upoznajte se sa visokim kvalitetom naših sigurnosnih i signalnih železničkih uređaja koji zadovoljavaju nacionalne i međunarodne standarde i rezultat su razvoja i projektovanja u Institutu „Mihailo Pupin“.

e-mail-banner2018-300x88-5330002