Институт „Михајло Пупин“ је, као подизвођач француске мултинационалне компаније Alstom, учествовао у модернизацији железничког сигналног система на прузи Београд – Панчево. У току реализације пројекта који је завршен крајем октобра прошле године, Институт је дизајнирао, реализовао и успешно испоручио опрему која раније није била коришћена на индустријском нивоу.

Железнички програм Института „Михајло Пупин“ чине сигурносни уређаји и услуге врхунског квалитета. Реч је о решењима и производима који доприносе безбедности и сигурности функционисања железничког саобраћаја, а истовремено омогућавају железничким оператерима да остваре значајне уштеде  код  имплементације и одржавања.

Најважнији производи намењени железници, чију производњу је освојио, развио и тестирао Институт „Михајло Пупин“ су:

–       бројач осовина BROS,

–       универзални тачкасти детектор УТД,

–       LED сигнал за железницу LL-000

–       LED индикатор сигнала

–       MMI 10 – сигурносни HMI (Human Machine Interface)

У тексту на адреси

https://www.railwaypro.com/wp/alstom-completed-first-signalling-project-serbia/

можете прочитати цео чланак који се односи на модернизацију сигналног система на прузи Београд – Панчево и учешће Института „Михајло Пупин“ у том пројекту.