10. januara firma Ibis-Instruments d.o.o. je  isporučila  kompletnu mernu opremu za ispitnu laboratoriju. Po prijemu opreme započeto je  sa instalacijom,  setovanjem i probnim radom.

fil2093-5831533 fil2113-1537928 img_0395-8873438