U okviru CESAR projekta će 29. oktobra 2012. godine biti održan Dan jezičkih tehnologija u beogradskom hotelu Hajat sa početkom u 9:00 časova. Ovaj skup organizuje Matematički fakulteta Univerziteta u Beogradu i Institut Mihajlo Pupin, pod pokroviteljstvom Tehnološkog saveza za višejezičnu Evropu (META-NET).

Na Danu jezičkih tehnologija inostrani i domaći stručnjaci će ukazati na izuzetan značaj primene jezičkih tehnologija u današnjem digitalnom dobu i predstaviti trenutno stanje, mogućnosti i izazove u ovoj oblasti. Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati i iskustva u realizaciji META-NET projekata u Evropi, kao i iskustva i izazovi u operacionalizaciji projekta CESAR u regionu (Srbija, Hrvatska, Bugarska, Mađarska).

Poseban segment na Danu jezičkih tehnologija biće posvećen razvoju i implementaciji projekta CESAR u Srbiji, sa osvrtom na položaj srpskog jezika u digitalnim komunikacijama i korake koje bi trebalo preduzeti da se taj položaj unapredi i prevlada zaostajanje za potpunije opremljenim jezicima. Učesnicima će biti predstavljeni programi i jezički resursi kojima se unapređuje i pojednostavljuje digitalna upotreba srpskog jezika.