Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Ministarstvo prosvete i nauke u saradnji sa Improved SME Competitiveness and Innovation Project-om, koji je finansiran sredstvima EU organizuje radionicu „Dijalog podrške inovativnosti“ sa temom „Inovativnost kao podrška konkurentnosti? Ocena programa za podršku inovativnosti i konkurentnosti u Srbiji“

 

Četvrtak, Septembar 29, 2011 10.00 – 13.00 Istitut Mihajlo Pupin – Velika sala, Volgina 15, 11060

Preuzmite PDF pdf1-6807603