6-7 april  – Projekat Agrosense

logo_transparent-2459164

Druga međunarodna radionica o senzorskim tehnologijama u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini EcoSense 2011 se održava u Institutu „Mihajlo Pupin“ od 6-7-aprila