Opšte informacije

IstraživačiNaučnoistraživački profil Instituta ‘’Mihajlo Pupin’’ čini sinteza naučnog i ekspertskog znanja u širokom spektru oblasti kao što su: elektronika, automatika, procesno upravljanje, računarstvo, telekomunikacije, digitalna obrada signala, informacioni sistemi, softversko inženjerstvo i robotika.

Institut je 100% u državnom vlasništvu, a svoje prihode u najvećem procentu (90-95%) ostvaruje prodajom proizvoda i usluga na domaćem i inostranom tržištu. Oko 5-10% zarade ostvaruje učešćem u naučnoistraživačkim projektima finansiranim od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije. Približno 8% prihoda Institut realizuje po osnovu izvoza proizvoda i usluga.

Institut ulaže maksimalne napore da svoje poslovanje prilagodi izazovima 21. veka i bude snaga koja motiviše i pokreće tehnološki razvoj i primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji. Da bismo taj zadatak ispunili oko sebe okupljamo veliki broj malih i srednjih preduzeća i trudimo se da inspirišemo preduzetnički duh u razvoju i implementaciji sopstvenih, savremenih informatičkih rešenja. Cilj nam je stvaranje ekonomski efikasnog, tehnološki savremenog društvenog okruženja, zdrave životne sredine i humanijih radnih uslova.

Zahvaljujući inovativnom pristupu u rešavanju problema i stalnom praćenju najnovijih naučnih i tehnoloških trendova, obezbeđujemo razvoj i modernizaciju poslovanja naših klijenata uvođenjem kompleksnih IKT rešenja po sistemu „ključ u ruke“. Zahvaljujući širokom dijapazonu ekspertskih znanja, u zavisnosti od zahteva i složenosti projekta, formiramo dinamične timove istraživača sposobne da odgovore svakom izazovu.

Ponuda Insituta “Mihajlo Pupin” obuhvata brojna rešenja u domenu informaciono-komunikacionih tehnologija, prvenstveno u sledećim istraživačko-razvojnim oblastima:

  • Upravljanje i nadzor – DCS i SCADA sistemi (hardver i softver) za velike i geografski rasprostranjene sisteme u elektroprivredi (termoelektrane, hidroelektrane, solarne elektrane…), vodoprivredi; za BMS u kompleksnim objektima (aerodromi, kongresni centri, pametne zgrade…); za nadzor i upravljanje tehničko-tehnološkim procesima i sl.
  • Informacioni sistemi DMS, DSS – ERP sistemi; DMS sistemi; DSS sistemi u finansijama, ekologiji, dijagnostici, energetskoj efikasnosti, upravljanju vanrednim situacijama; GIS i prostorni DSS; Internet portali; sistemi za podršku u odlučivanju; e-uprava; semantički Web, linked data Web.
  • Upravljanje saobraćajem – ITS; sistemi za naplatu putarine, upravljanje saobraćajem u gradovima, upravljanje saobraćajem u tunelima; parking sistemi i pristupna kontrola; GPS sistemi;
  • Železnički program – je najnoviji u našem istraživačko-razvojnom portfoliju. Institut je integrator u realizaciji savremenih  železničkih signalno-sigurnosnih sistema  pri čemu koristi  veliki broj sopstvenih, novih proizvoda, ali i proizvode renomiranih svetskih proizvođača.
  • Kontrola pristupa i video nadzor – primena iskustva u obradi slike u realnom vremenu; sistem za automatsko prepoznavanje sadržaja registarskih tablica; regulisanje pristupa objektima: parkinzi, garaže, zaštićeni objekti, preduzeća; kontrola saobraćaja i sl.
  • Telekomunikacije – oprema za prenos podataka; uređaji za prenos govora i podataka po vodovima visokog napona; uređaji za obradu, snimanje govora, kompakciju i analizu; projektovanje specijalnih telekomunikacionih mreža; projektovanje ad-hoc mreža; sistemi za obradu signala i slika korišćenjem DSP tehnologije; projektovanje i proizvodnja ugrađenih (embedded) sistema za korisnike širom sveta.
  • Namenski sistemi –  simulatori aviona, tenkova, podmorinica, protivavionskih topova; taktička vežbaonica; radarski sistemi; ESM sistemi; zemaljska stanica bespilotne letelice; balistički analizator.
  • Usluge - razvoj i održavanje softvera; razvoj hardvera i firmvera; projektovanje i integracija sistema; projektovanje i izrada mrežne infrastrukture; usluge savetovanja; tehnička podrška i obuka.

Zahvaljujući izuzetnoj ponudi proizvoda i usluga, Institut „Mihajlo Pupin“ predstavlja pouzdanog saveznika u potrazi za tehničkim rešenjima koja će vas učiniti konkurentnijim na tržištu.