stariimp-3227595

Српска Академија Наука (САН) 1946. године оснива два института и то: Институт за телекомуникације и Институт за електронику. Из састава ова два института Влада ФНРЈ оснива 1947. године Централни радио-институт Владе ФНРЈ, а потом 1948. године, из његовог састава Министарство за електропривреду оснива Институт за електропривреду.

Српска Академија Наука 1950. године обједињује ова четири института у Институт „Никола Тесла“ за испитивање електричних појава. Извршно веће Народне скупштине Народне Републике Србије 1959. године из састава Института „Никола Тесла“ одваја групу научника и истраживача, и оснива Институт за електронику и телекомуникације „Михајло Пупин“ и тада се први пут помиње у називу Института име нашег великог научника Михајла Пупина. Извршно веће Скупштине Народне Републике Србије и суоснивачи: Електротехнички факултет, Еи Ниш и Енергопројект, издвајају 1961. године две лабораторије из Института за нуклеарне науке „Борис Кидрич“ и то: Лабораторију за аутоматику и Лабораторију за дигиталну технику, и прикључују их Институту за аутоматику и телекомуникације „Михајло Пупин“ и при томе истовремено врше његову темељну реорганизацију.

istorija1-2892993

У периоду од 1961. до 1998. године Институт „Михајло Пупин“ пролази организационе промене од: Организације удруженог рада (1974.) са осам ООУР-а, затим јединствене Радне организације са осам радних јединица (1980.), преко Научно-истраживачке организације (1989.), потом Деоничарског друштва у мешовитој својини (1990.), Друштвеног предузећа (1995.), Друштвеног научноистраживачког предузећа Институт „Михајло Пупин“ (1998.), до садашњег Друштва са ограниченом одговорношћу који чини систем од једног матичног и пет зависних предузећа.

Међутим, без обзира на свој правни статус Институт „Михајло Пупин“ је потпуно тржишно оријентисана компанија чији опстанак на тржишту зависи од тога шта од свог научноистраживачког рада може да преточи у пројекте и производе (сам или са својим кооперантима) и пласира на домаћем или међународном тржишту.

Због тога се Институт развијао и као научно-истраживачка и развојна институција и као хигх-тецх компанија.

Од свог оснивања Институт је регионални лидер, а у неким случајевима и светски лидер у примени нових технологија. Овде представљамо листу наших достигнућа у претходних седам деценија, без резултата остварених у наменском програму. Иако некомплетна ова листа на најбољи начин илуструје разноврсност истраживања, развоја и програма у Институту „Михајло Пупин“.

2020:
 • Нови електронски регистар лизинга за потребе Агенције за привредне регистре
 • Систем електронског надзора осуђеника за алтернативне кривичне санкције
 • Полицијско-обавештајни информациони систем са аналитиком података
2019:
 • Артиљерски симулатор за коришћење хаубице Нора у оквиру дивизиона
 • Јединиствени интегрисани информациони систем локалне пореске администрације
 • Систем електронског надзора и администрације корисника мобилне телефоније (СЕНА)
 • Симулатор технолошког процеса и тренажера за ДЦС систем управљања термоелектране
 • Постројење за одсумпоравање димних гасова за ТЕНТ
 • Систем за заштиту информација у мобилној мрежи (ИКАР)
2018:
 • Електронско подношење захтева за регистрацију предузетника и привредних друштава
 • Депешни информациони систем за Министарство унутрашњих послова
 • Национални диспечерски центар Црне Горе
2017:
 • Професионални BlueTooth Микрофон (ProBtoothMike), за потребе компаније MIKME из Аустрије
 • Андроид платформе са 3 видео улаза за паметне камере за контролу саобраћаја, за потребе компаније Supervision из Француске
 • Систем даљинског надзора и управљања противградном заштитом Републике Српске
 • Информациони систем за подршку трговини електрицном енергијом
 • Затворени систем за наплату путарине
2016:
 • Мултимедијални систем LIVIAU, заснован на Андроид платформи, рађен за компанију GIVA из Белгије
 • Сигнално-сигурносни уређаји у железничком саобраћају
 • Оптимизациони пакет за термоенергетска постројења снаге више од 300 MW (OPTP), за потребе Електропривреде Србије
 • Национални дистрибутивни диспечерски центар (НДДЦ) „ЕПС Дистрибуције“ за управљање Оперативним дистрибутивним системом (ОДС) електричне енергије у Новом Саду
 • Ревитализација система за надзор и креирање извештаја за Агенцију за контролу лета (SMATSA)
 • LED сигнали за железничке системе
2015:
 • Модернизација система регулација и заштите на турбоагрегату ТА-2 у ТЕ-ТО Нови Сад
 • Први модернизациони комплет радара S600 за страног наручиоца
 • Бројачи осовина за контролу одсека у железничкој инфраструктури
2014:
 • ARS-TSSimATLAS Хардверски real-time симулатор ATLAS MAX-RTL парне турбине
 • Систем приступне саобраћајне контроле за Зимске олимпијске игре у Сочију
 • Уређај за групну PDH крипто заштиту – iCD0804
 • Функционални модел кабине земаљске станице беспилотне летелице ПЕГАЗ
2013:
 • 2 примерка нулте серије мобилног центра за ваздушно осматрање и јављање
2012:
 • Затворени систем за наплату путарине на деоници аутопута Јошаница – Какањ у БиХ
 • Информациони систем Управе за аграрна плаћања
2011:
 • VIEW4Sinoptika модул VIEW4 SCADA система ново софтверско решење за динамичку синоптичку плочу
 • Интегрисани информациони систем Пореске управе
2010:
 • Турбински регулатор термо блока
 • Уређај за дистантну заштиту далековода – TZ600
2009:
 • View 4 SCADA
 • Пројекат наплате мостарине и видео надзор на мосту Mareshal Mobutu у ДР Конго
 • Информациони систем Министрарства финансија – Пореска управа
2008:
 • Информациони систем Министрарства финансија – Управе за спречавање прања новца
2007:
 • Информациони систем локалне пореске администрације
 • OmniSight – дистрибутивни графички дисплеј систем
2006:
 • Системи за интегрисано управљање техничким системима аеродрома
 • Рачунарско управљање радом термоелектране – DCS
 • Учешће у три FP6 пројекта (SARIB, PROMETEA и Web4WeB) и два Interreg/CADSES пројекта (I2E и STRiM)
2005:
 • Систем за наплату путарине без заустављања са аутоматским препознавањем садржаја регистарских таблица
 • Интегрисани крипто телефон
2004:
 • Систем за надзор и управљање термо блоком термоелектране
2003:
 • Минијатурни скремблер за Моторолине радио станице
 • Cyber School – софтверско окружење за учење на даљину
2002:
 • IVP- Алат за инвестиционо планирање и доношење одлука
 • Заједничка пројектна канцеларија са Fraunhofer FIRST Институтом
2001:
 • Дигитално решење за крипто заштиту у телефонији
 • Скремблери са PROISинтерфејсом за професионални радио Motorola GP/GM300
1998:
 • Европска база података за генетске сорте кукуруза
 • Системи за аутоматско лоцирање возила
1996:
 • Алати за обраду слике и визуелну контролу квалитета
 • Скремблери за Моторолине радио станице за потребе Министарства унутрашњих послова
1995:
 • Систем за контролу кретања и прикупљање података
 • Обрада и анализа микроскопске слике
 • Пренос неговорних порука преко КТ радио канала за потребе Министарства унутрашњих послова
1994:
 • Активна протеза код натколених ампутација
 • Дигитални систем за записивање говорних сигнала – РЕГИСТРОФОН
1993:
 • Мерач концентрације шећера у меласи на бази пиезотехнологије
 • Пренос неговорних порука преко КТ радио канала за потребе Министарства иностраних послова
1992:
 • BEST – Софтверски алат за изградњу експертних система са архитектуром „школске табле“
 • ATLAS – Рачунар за управљање индустријским процесима
 • Флексибилни мултиплексер за потребе Електропривреде
1991:
 • Пулсатор за механичко тестирање уређаја
 • Софтверски пакет за симулацију и развој система управљања – SIDECS
1989:
 • Програм ЗЕБРА за управљање саобраћајем
 • Систем за пренос података за Беобанку
 • Дигитални комутациони систем за потребе ваздухопловства Војске Југославије
1988:
 • Дата – пумпа са обрадом сигнала
 • Електрохидраулички и електромагнетски корачни мотори управљани дигиталним процесором
 • 32-битни микрорачунарски систем ТИМ 600
1987:
 • Стратегија научно технолошког развоја Србије до 2000. године
 • Оптички мултиплексер ОМ300 за потребе Електродистрибуције Београд
1986:
 • Програмски пакет – НЕХОМ за прорачун телекомуникационих параметара водова високог напона
1985:
 • Еталонски Ватметар са грешком мањом од .005%
 • Израда развојне стратегије Завода „Црвена Застава“ највеће фабрике аутомиобила у Југославији
 • Модем за пренос података по краткоталасном радио каналу
1984:
 • Софтвер за математичко моделирање и управљање манипулативним и локомоторним роботима
 • Систем за пренос података за СДК Југославија
1983:
 • Мицропроцесорски модем PP-4800
 • Електронско бројило електричне енергије
 • Систем за рачунарско генерисање слике у реалном времену за симулаторе
1982:
 • Микропроцесорски контролер лифтова
 • Активна ортоза руке за дистрофичаре
 • Интерфонски систем за потребе Војске Југославије
1980:
 • Симулатор за обуку пилота
 • Вештачка шака за пацијенте који болују од дистрофије
 • Уређај за пренос телекомуникационих сигнала преко водова високог напона за потребе Електроисток-а и Електропривреде PET300
1978:
 • Антропоморфни индустријски робот UMS-1
1977:
 • Хиродинамичка спојница до 600 kW
1975:
 • Електронски претварач електричних величина високе тачности
1973:
 • Полупроводнички семафорски интегрисани систем за управљање зеленим таласом
1972:
 • Модем PP1200 за пренос података по телефонском каблу
1971:
 • Активни егзоскелет за параплегичаре
 • Хибридни рачунарски систем HRS-100
1970:
 • Програмски пакет SFILC за пројектовање електричних филтара
1968:
 • Уређјај за симултани пренос говора и података ТГТ
1967:
 • Транзисторски рачунар ЦЕР-22
1966:
 • Електромагнетски мерач протока
1965:
 • Капацитивни нивометар
1964:
 • Рачунарски програм за оптимизацију система путем динамичког програмирања
1963:
 • Хидродинамичка спојница
 • Температурно компензован кристални осцилатор (TXCO)
1962:
 • Уређај за пренос сигнала по водовима високог напона
1961:
 • Транзисторизовани телеметријски систем АТЛАС
 • Кристални филтер за селекцију фреквенције
1960:
 • Први дигитални рачунар са електронским цевима ЦЕР-10
1958:
 • Уређај за испитивање јоносфере
1956:
 • Прва јединка кристала кварца за стабилизацију фреквенције