Menadžment

Direktor:
Prof. dr Sanja Vraneš, dipl.ing.
Direktor instituta
Pomoćnici direktora:
Dr. Vladan Batanović Dr Vladan Batanović, dipl.ing.
Pomoćnik direktora za finasije i izvoz
Jovan Kon Jovan Kon, dipl. ing.
Pomoćnik direktora za kvalitet i marketing
Aleksandar Šenborn Aleksandar Šenborn, dipl.ing.
Pomoćnik direktora za saradnju sa privredom
Direktori preduzeća:
Milenko_Nikolic Mr Milenko Nikolić, dipl.ing.
IMP-Automatika

Vladimir Simeunović, dipl.ing.
IMP-Računarski sistemi
Željko Stojković, dipl.ing.
IMP-Telekomunikacije

Radoslav Jevtović, dipl.ing.
IMP-Piezotehnologija
Ana Divac Saric Dr Ana Divac Šarić, dipl. prav.
IMP-Poslovne usluge