Ponuda za programski sistem za unos poreskih prijava za imovinu pravnih lica (PPI1)

Preduzeće „IMP-Računarski sistemi“ d.o.o.  je realizovalo programski sistem „Popuni PPI1“ za popunjavanje i unos poreskih prijava za imovinu pravnih lica, koji omogućava evidentiranje, uvid i izmenu poreskih prijava poreza na imovinu pravnih lica koje se podnose na obrascu PPI-1.

Ova aplikacija je prvenstveno namenjena pravnim licima u opštinama u kojima Institut „Mihajlo Pupin“ održava Informacioni sistem lokalne poreske administracije, ali i pravnim licima u drugim opštinama jer je ispravnu prijavu moguće pripremiti, osim u elektronskoj na CD-u, i u štampanoj formi i tako predati nadležnoj Lokalnoj poreskoj administarciji radi daljeg administriranja.

Naručivanje programskog sistema „Popuni PPI1“ se vrši na osnovu pisane prijave na mail adrese:

marica.sertic@pupin.rs

jasna.nikcevic@pupin.rs

Bliže informacije na telefone: 011/6772 987, 011/6784 400, 011/6774 562.

Kompletnu ponudu za nabavku  aplikacije „Popuni PPI1“možete preuzeti ovde

Tehnički uslovi za instalaciju

Način korišćenja „Popuni PPI1“

 ppi12014

 

Realizacija ovog programa urađena je u skladu sa Zakonom o porezu na imovinu koji se primenjuje od 1.1.2014. godine i u skladu sa Pravilnikom o načinu obračuna imovine nadležnog Ministarstva finansija.