Evropski vodeći projekat za Linked Open Data objavljuje novi set alata

Živimo u vremenu u kojem se razvija nova ekonomija podataka: količina podataka se ubrzano povećava i javlja se potreba za efikasnijim upravljanjem podacima da bi se u potpunosti iskoristio njihov potencijal. Principi i tehnologije Linked Open Data (LOD) pružaju izdavačima, preduzećima i javnim ustanovama efikasna načine za objavljivanje, korišćenje i integraciju podataka. Projekat LOD2 – stvaranje znanja od međusobno povezanih podataka – koji finansira Evropska Unija,  nudi besplatno korišćenje paketa usluga i tehnologija budućeg Data Web-a!

 

Konzorcijum projekta LOD2 (http://lod2.eu) ima čast da objavi paket usluga i aktivnosti u oblasti Linked Open Data (LOD), kao i drugo izdanje LOD2 Technology Stack-a koji je dostupan na: http://stack.lod2.eu

Koordinator projekta dr Sören Auer je izjavio da su “u svetu u kojem se razvija nova ekonomija podataka potrebni inovativni i prilagodljivi mehanizmi i tehnologije da bi se rešili problemi koji se javljaju u upravljanju podacima – vidimo da mnoge organizacije traže najsavremenije tehnologije za objavljivanje i integraciju podataka zajedno sa kompletnim lancem vrednosti podataka u cilju njihovog efikasnog korišćenja. Uspešna upotreba podataka – koji su dostupni kako unutar organizacije tako i na internetu – postaje sve važnija da bi se postigla prednost nad konkurencijom.”

Drugo izdanje LOD2 Technology Stack-a je objavljeno u decembru 2012. godine. U pitanju je jedan od glavnih rezultata četvorogodišnjeg projekta LOD2, koji finansira Evropska Unija, nakon druge godine njegove realizacije. LOD2 Technology Stack je integrisana distribucija usklađenih alata koji podržavaju Linked Data životni ciklus od ekstrakcije, razvijanja preko usavršavanja, međusobnog povezivanja, kombinovanja do vizualizacije. Stack obuhvata nove i znatno proširene alate članova LOD2 projekta i nezavisnih korisnika.

Sa ciljem da se umanji preopterećenost podacima i informacijama, Linked Data tehnologije i servisi pružaju osnovu za budući „Web of data“. Konstantni razvoj LOD2 alata od strane članova LOD2 projekta omogućava stručnjacima iz državnih ustanova i industrije da lakše i efikasnije objavljuju  i koriste povezane podatke, kako na Web-u, tako i u samoj organizaciji.

 

Sve informacije o LOD2 Technology Stack-u su dostupne na http://stack.lod2.eu