Projekat Agrosense

6-7 april  – Projekat Agrosense

Projekat Agrosense

Druga međunarodna radionica o senzorskim tehnologijama u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini EcoSense 2011 se održava u Institutu „Mihajlo Pupin“ od 6-7-aprila