Novogodišnja priznanja najboljima

Na novogodišnjoj svečanosti i proslavi dodeljene su simbolične nagrade najuspešnijim saradnicima Instituta „Mihajlo Pupin“. Ove godine to priznanje su zaslužili:

 

Valentina Janev

Mr Valentina Janev

za izuzetne rezultate ostvarene u 2010. na dva projekta Sedmog Okvirnog Programa Evropske Unije, EMILI i HELENA, kao i za uspešan završetak doktorske teze


Tanja Vracaric

Tatjana Vračarić, dipl.inž.

za poseban doprinos u održavanju SCADA sistema kod velikih korisnika kao što su Elekrodistribucija Beograd i Elektrovojvodina

 

Dragana Bogojevic

Dragana Bogojević, dipl.inž.

za sistem kontrole pristupa i evidencije radnog vremena (PACS) primenjen u Drinsko-Limskim hidroelektranama

 

Milisav Bogdanovic

Milisav Bogdanović, dipl.inž.

za poseban doprinos i izuzetno angažovanje na modernizaciji komandnih tabli elektroegregata u hidroelektranama

 

Milan Oklobdzija

Milan Oklobdžija, dipl. inž.

za učešće na realizaciji više značajnih projekata u IMP-Telekomunikacije i razvoj novog uređaja STOS DVA