Usvojena politika sigurnosti informacija

Informacije predstavljaju jedan od najvažnijih poslovnih resursa u savremenom poslovanju. Zbog toga je rukovodstvo Instituta „Mihajlo Pupin“ usvojilo Politiku sigurnosti informacija kojom se uspostavlja dugoročni okvir za sigurnost informacija bez obzira u kojoj se formi one nalaze ili kojim se putem prenose.

Sprečavanje neovlašćenog pristupa i zaštita poverljivosti informacija je za oblast naučnoistraživačkog rada Instituta od ključnog značaja. Politika sigurnosti informacija je usvojena radi očuvanja visoke naučne kompetentnosti, kontinualnog razvoja, zaštite intelektualnog vlasništva i ugleda Instituta. Zbog toga je od velike važnosti da svi zaposleni i saradnici Instituta svojim primerenim i odgovornim delovanjem učestvuju u očuvanju informacionih dobara koja su im poverena i razvijaju svest o ličnoj odgovornosti za sigurnost poverenih informacija.

Ova politika je ustanovljena iz postojeće prakse i poslovnih ciljeva, kao i zahteva okruženja i u skladu sa njima će se preispitivati, dopunjavati i menjati kako bi spremno odgovorila izazovima i promenama.