Prezentacija sistema za nadzor i upravljanje bunarskim pumpama PO „Drmno“

U petak, 31. jula planirano je da IMP-Automatika održi prezentaciju sistema za nadzor i upravljanje bunarskim pumpama PO „Drmno“. Nakon prezentacije sistema SCADA VIEW2, čije je održavanje zakazano u sali PO “Drmno“, zainteresovani će imati priliku da se i praktično upoznaju sa sistemom. Predviđen je obilazak radne stanice koja je smeštena u prostoriji PD “Georad“ i servera u dispečerskom centru PO “Drmno“, kao i obilazak jednog broja instaliranih bunarskih pumpi.

Izvestan broj radnika PD “Kostolac“ već je prošao obuku za korišćenje instaliranog sistema za nadzor i upravljanje bunarskim pumpama, o čemu su im izdati sertifikati.

DrmnoDrmno

Drmno