Predavanje profesora Dujmovića

Jozo Dujmovic

U okviru seminara Naučnog veća Instituta „Mihajlo Pupin“ renomirani profesor Jozo Dujmović sa Državnog univerziteta San Francisko, održao je 10. 06. 2009. izuzetno zanimljivo predavanje na temu „Model mekog računarstva za mape pogodnosti“.

Prikazan je koncept logičke agregacije za geografske mape pogodnosti, koje su definisane kao prostorna raspodela stepena pogodnosti geografske lokacije za analiziranu namenu. Tipični primeri takvog korišćenja uključuju poljoprivredu, razvoj industrije, zidanje kuća, bolnica, škola, rekreacionih centara, sportskih objekata, trgovačkih centara, aerodroma itd.

Prikazani pristup je zasnovan na mekom računarstvu sa parcijalnom istinitošću i logičkim funkcijama sa gradacijom u okviru originalnog metoda Logičkog poređenja preferenci LSP (Logical Scoring of Preference). U prvom delu predavanja prikazane su matematičke formalizacije logike odlučivanja i potom je ceo postupak ilustrovan na realnim i efektnim primerima.

Profesor Jozo Dujmović je razvio metod LSP za ocenu, izbor i optimizaciju složenih sistema. LSP počiva na njegovom rezultatu iz domena mekog računarstva zasnovanom na kontinualnoj transformaciji od konjunkcije do disjunkcije još iz 1973. godine. On je autor više od 130 referentnih publikacija, uključujući 13 knjiga i poglavlja u knjigama. Prof. Dujmović je dobitnik tri nagrade za najbolje radove i prestižni je senior član IEEE organizacije, editor Informatica-e i predsedavajući na prestižnim internacionalnim simpozijumima i konferencijama.