PRODOR NA AFRIČKO TRŽIŠTE

U robnoj razmeni sa Afrikom Srbija beleži negativan saldo. Trgovinska razmena sa zemljama ovog kontinenta je izuzetno mala i neopravdano zapostavljena, pogotovo ako imamo na umu ogromni potencijal ovog tržišta. Zemlje afričkog kontinenta pokazuju tendenciju sve bržeg razvoja, a moramo imati na umu i činjenicu da se radi o nama naklonjenom tržištu i zemljama sa kojima Srbija ima tradicionalno dobre odnose.

Izvoz proizvoda i usluga je imperativ poslovanja i razvoja Instituta u narednom periodu. Ekonomska kriza danas potresa svet. Još jače i više potresa srpsko tržište, naročito onaj njegov segment na kome je prisutan Institut. Zbog toga, ali pre svega zbog činjenice da Institut ima međunarodno konkurentnu ponudu sve više se okrećemo svetskom naučnoistraživačkom i komercijalnom tržištu.

Ambasadori Afričkih zemalja

Institut je svojom ponudom već prisutan u nizu zemalja. To su, pored zemalja bivše Jugoslavije, još Rusija, Irak, Iran, Bangladeš, Pakistan, Kongo, Alžir, Kuba, Brazil, Italija, Nemačka itd. Istovremeno, jedna smo od najangažovanijih naučnoistraživačkih institucija u Srbiji kada su u pitanju međunarodni naučni projekti u okviru saradnje sa EU. Međutim, stalno tragajući za novim izvoznim prilikama, a na inicijativu NJ.E. Abdelkader Mesdua ambasadora Republike Alžir, Institut ‘’Mihajlo Pupin’’ je pozvao uvažene goste, ambasadore afričkih zemalja u Srbiji, da im predstavimo naše rezultate i prikažemo šta sve možemo da ponudimo ovom tržištu i da, ujedno, ukažemo i na mogućnosti drugih firmi iz Srbije koje posluju sa Institutom. Čast su nam su nam učinili visoki gosti iz: Alžira, Angole, Egipta, Gane, Libije, Maroka i Tunisa. Program Instituta predstavio je direktor dr Vladan Batanović.

Ambasadori Afričkih zemalja

Institut već ima iskustva na afričkom tržištu. Tako je u Alžiru instaliran sistem za upravljanje vodosnabdevanjem u prestonici pre dvadesetak godina. Takodje, upravo instaliramo prvi naplatni sistem u Republici na mostu Mobutu-Sese-Seko u luci Matadi u DR Kongo, a vode se i intenzivni razgovori o mogućnostima da se sistem za naplatu putarine i inteligentni saobraćajni sistemi Instituta “Mihajlo Pupin“ uvedu na autoputevima u Alžiru.

Ambasadori Afričkih zemalja