Objavljena nova knjiga naših saradnika

Knjiga robotika

U martu ove godine, u izdanju akademskog izdavača WORLD SCIENTIFIC iz Singapura, iz štampe je izašla knjiga autora Miomira Vukobratovića, Dragoljuba Šurdilovića, Jurija Ekala i Duška Katića. Akademik Miomir Vukobratović i dr Duško Katić su dugogodišnji saradnici našeg Instituta. Knjiga nosi naziv „Dynamics and Robust Control of Robot-Environment Interaction“.

Više informacija o samoj knjzi možete naći na adresi
http://worldscibooks.com/compsci/7017.html