Sastanak radne grupe CIGRE u Institutu

U organizaciji Instituta „Mihajlo Pupin“ 17. i 18. aprila 2008. godine održan je redovni sastanak međunarodne radne grupe CIGRE za Infrastrukturu centara upravljanja i ljudske resurse (WG C2. 03 Control Centre Infrastructure and Human Resources).

Cigre sastanak

Tokom prvog dana razmotrena su pitanja Specijalnog izvestioca predstojećeg zasedanja koja se odnose na podnete referate C2-206 i 207 i razmotrene planirane i nove aktivnosti za naredni period. Narednog dana je uz podršku i pomoć kolega iz EMS (Direkcije za upravljanje i tržište) obavljena poseta Nacionalnom dispečerskom centru (NDC) uz prezentacije fokusirane na IT podršku radu EES.

CIGRE (International Council on Large Electric Networks) predstavlja veliku i značajnu međunarodnu organizaciju elektroenergetičara sa sedištem u Parizu koja svoj stručni rad obavlja kroz Studijske komitete, Radne grupe i redovne konferencije i simpozijume a svoj rad i rezultate prezentuje u časopisu Electra i na konferencijama.

N. Čukalevski