U periodu od 4.-6. oktobra 2023. Institut “Mihajlo Pupin” je imao tu čast da ugosti visoku delegaciju Caminhos de Ferro de Luanda (CFL), železnice Angole, koju su činili uvaženi generalni direktor Manuel Kandakanda, specijalni savetnik Julio Bango Joaquim i dva vodeća inženjera signalizacije.

Kolege iz CFL su imale priliku da se upoznaju sa širokim asortimanom proizvoda koje Institut “Mihajlo Pupin” ima u oblasti železničke signalizacije i komunikacija, kao i u veliki kapacitet Instituta “Mihajlo Pupin” kada je projektovanje i izvođenje u toj oblasti u pitanju. Mi smo imali priliku da se uverimo u odlučnost kolega iz CFL da Institut “Mihajlo Pupin” bude deo procesa ubrzane modernizacije železnice u Angoli, koja je u toku.

Sastavni deo trodnevnog boravka bila je i radna poseta brzoj pruzi Beograd – Budimpešta, na kojoj Institut “Mihajlo Pupin” ima instraliranu sopstvenu signalno-sigurnosnu i telekomunikacionu opremu i najveći je domaći podizvođač kompanije SCRSC, kineskog partnera koji izvodi signalno-sigurnosne i telekomunikacione radove na ovoj pruzi.