U petak, 11.08.2023. godine, smo imali zadovoljstvo da u Institutu „Mihajlo Pupin“ ugostimo Nj.E. Kalala Mulamba Joseph, Ambasadora Demokratske Republike Kongo, zajedno sa gđom. Pikinini Jane, Prvom sekretaricom Ambasadora.

Tokom posete Institutu „Mihajlo Pupin“, delegacija Demokratske Republike Kongo je informisana o radu i funkcionisanju Instituta „Mihajlo Pupin“, najznačajnijim projektima i ostvarenim rezultatima. Gostima su dobrodošlicu poželeli generalni direktor Instituta „Mihajlo Pupin“, dr Nikola Tomašević dipl. inž., pomoćnik direktora za finansije i saradnju sa privredom, Željko Stojković dipl.inž. i pomoćnik direktora IMP –Automatika, Aleksandar Car, dipl. inž.

Tokom prezentacije je predstavljen portfolio Instituta, kao i projekti i rezultati koji su proizašli iz saradnje sa industrijom i međunarodnim naučno-istraživačkim institucijama.
Tokom razgovora su sagledane različite mogućnosti uspostavljanja saradnje Demokratske Republike Kongo i Instituta „Mihajlo Pupin“ u različitim naučno-tehnološkim oblastima razvoja, sa posebnim fokusom na oblasti razvoja sistema za naplatu putarine i elektroenergetskih sistema.