Autoceste FBiH i Autoputevi RS potpisali su sporazum o povezivanju sistema elektronske naplate putarine korišćenjem TAG uređaja u celoj BiH. Na teritoriji BiH korisnici autoputeva će prolaziti kroz naplatne rampe, bez zaustavljanja, plaćajući putarine beskontaktno korišćenjem ličnog TAG uređaja.

Slika preuzeta: www.klix.ba

Kao isporučilac celokupnog sistema za naplatu putarine u Republici Srpskoj i isporučilac licenci sistema za naplatu putarine u Federaciji Bosne i Hercegovine, srpski Institut Mihajlo Pupin iz Beograda je zajedno sa BS Telekomom iz Sarajeva obezbedio tehničku realizaciju projekta povezivanja dva sistema elektronske naplate putarine.

Slika preuzeta: www.klix.ba

Elektronska naplata putarine predstavlja jednostavniji, brži i jeftiniji način plaćanja putarine, a pomenutim projektom povezivanja dva sistema omogućeno je korišćenje jednog TAG uređaja na celoj teritoriji što dovodi do značajnih ušteda vremena i bezbednije putovanje, bez zaustavljanja na naplatnim stanicama, što posebno dolazi do izražaja u predstojećim letnjim mesecima, kada je pojačan obim saobraćaja na autoputevima.