U periodu od 16.5. do 19.5.2023., u Beogradu je održan 65. Međunarodni Sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Moto ovogodišnjeg Sajma, po svemu drugačijeg nego ranije, je bio “Igraj za čovečanstvo! Nauka za sve!”, a osnovni cilj je bio da okupi najeminentnije predstavnike naučno-istraživačkog rada u Republici Srbiji, i omogući široj javnosti da se bliže upozna sa dostignućima u velikom broju različitih naučnih grana i oblasti.

Među izlagačima, već tradicionalno, nastupio je i Institut Mihajlo Pupin sa nekoliko eksponata. U okviru oblasti „Poljoprivreda – BioTech“, predstavljen je sistem za automatizovanu proizvodnju i negu rasada primenom robota i mašinskog učenja. Prototip rešenja su razvili saradnici iz centra za Robotiku u okviru IMP.

U okviru oblasti „Telekomunikacije“, predstavljena je digitalna radio-dispečerska centrala, proizvod železničkog programa Instituta Mihajlo Pupin.

Tokom Sajma, štandove su posetili i informisali se o radu naučnika i istraživača iz Instituta Mihajlo Pupin, ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, dr Jelena Begović, i ministar informisanja i telekomunikacija, Mihajlo Jovanović.