U ponedeljak, 29.08.2022. godine, je Institut Mihajlo Pupin imao tu čast da poželi toplu dobrodošlicu profesoru Carles Antón – Haro i svima koji su prisustvovali njegovom predavanju: „An introduction to AI/ML with selected applications in Beyond 5G/6G Radio Access Networks“.

Predavanjem su na sveobuhvatan način predstavljeni koncepti veštačke inteligencije i mašinskog učenja (AI/ML), pri čemu je detaljno izloženo poređenje različitih pristupa, uz konkretne primere komunikacionih scenarija u okviru kojih je moguća efikasna primena AI/ML tehnika. Fokus predavanja je bio na odabranim primenama AI/ML tehnika u 5G/6G radio pristupnim mrežama, posebno u kontekstu fizičkog sloja.

Prelazak sa 5G na 6G podrazumeva primenu različitih sofisticiranih tehnologija za poboljšanje performansi mreže, kao i razvoj pristupa za njihovu uspešnu primenu u inovativnim rešenjima budućnosti, među kojima su: holografska komunikacija, taktilni internet za potrebe rada na daljinu i efikasno masovno umrežavanje. Proces primene 6G tehnologija je izuzetno složen, a samim tim zahteva i dinamičan razvoj u domenu veštačke inteligencije i mašinskog učenja.

Ova izuzetno aktuelna tema je pokrenula brojna pitanja, kao i diskusiju o ključnim konceptima koji su izloženi tokom predavanja.