Jedna od najznačajnijih međunarodnih konferencija u Srbiji, TELFOR je po 31. put održana 21. i 22. novembra, 2023., u salama Crowne Plaza hotela u Beogradu.

Institut „Mihajlo Pupin“ se predstavio i kroz brojne naučne radove svojih saradnika, ali i kao jedan od sponzora TELFOR konferencije.

U posebno pripremljenoj i najavljenoj poslovno-tehničkoj sesiji, kolega Vladimir Nešić, dipl. inž. iz „IMP – Automatika“, predstavio je portfolio Instituta „Mihajlo Pupin“ u oblasti ITS sistema kroz prezentaciju “Upravljanje saobraćajem na autoputevima – Inteligentni transportni sistemi ITS“. Prezentacija je dostupna na zvaničnom sajtu konferencije TELFOR:

https://www.telfor.rs/prezentacije/IMP.pdf

Na štandu Instituta „Mihajlo Pupin“ je bilo moguće popričati sa koleginicama i kolegama koji su davali dodatne informacije o najnovijim rezultatima sa brojnih komercijalnih projekata ali i projekata koji su finasirani iz fondova Evropske Unije.