U četvrtak, 6.4.2023., je Institut Mihajlo Pupin učestvovao na srpsko-francuskom Forumu za inovacije. Forum je organizovala ambasada Francuske u Republici Srbiji, sa ciljem stvaranja prve platforme za saradnju u oblasti inovacija, a kako bi se omogućila veća podrška istraživačima, investitorima, klasterima, kompanijama, javnim institucijama i studentima.

Forum je okupio veliki broj stranih i domaćih učesnika, naučno istraživačkih institucija, predstavnika kompanija i edukativnih institucija. Forum je otvorio i okupljenima se obratio njegova ekselencija, ambasador Republike Francuske u Republici Srbiji, gospodin Pjer Košar, koji je u obraćanju predstavio ciljeve 2. po redu srpsko-francuskog inovacionog Foruma i ukazao na značaj podsticanja razvoja inovativnih rešenja i proizvoda kako u Srbiji tako i u Francuskoj.

Prisutnima se zatim u ime Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, obratila ministarka dr Jelena Begović, koja je ukazala na činjenicu da se inovacije ne odnose samo osmišljavanje i razvoj novih tehnologija, rešenja i proizvoda, već da u velikoj meri zavise od kvalitetnog unapređivanja postojećih rešenja. Ministarka je drugi po redu srpsko –francuski forum istakla kao izuzetnu priliku da se saradnja dveju zemalja podigne na viši nivo, i da se time sam koncept inovacija dodatno poboljša kroz intenzivniju saradnju ta dva ekosistema, dve države koje već duži niz godina sarađuju na brojnim projektima.

Jedan od glavnih ciljeva ove platforme je promovisanje prelaska naučno-istraživačkih kapaciteta iz laboratorijskog okruženja na tržište, a pomoćnik direktora za međunarodnu saradnju i transfer tehnologije Instituta Mihajlo Pupin, dr Marko Batić, pridružio se panelu „Lab to the market“ ukazujući na veliki broj ostvarenih i primera tekućih francusko-srpskih istraživačkih projekata. Kroz dosadašnjih 108 međunarodnih projekata, uglavnom finansiranih iz okvirnih istraživačkih programa Evropske Unije, Institut Mihajlo Pupin je bio u partnerstvu sa preko 30 francuskih organizacija iz privatnog i javnog sektora, pri čemu je sa nekim od najvećih francuskih giganata, poput EDF, Engie, Atos i RTE, imao stalnu saradnju.