U utorak, 25.10.2022. Institut Mihajlo Pupin su posetili direktor Vojnotehničkog Instituta (VTI) iz Beograda, pukovnik dr Bojan Pavković i njegovi pomoćnici, pukovnik dr Ivan Pokrajac i pukovnik dr Miodrag Lisov.

Generalni direktor Instituta Mihajlo Pupin, dr Nikola Tomašević i Vladimir Simeunović, direktor Računarskih sistema IMP su gostima predstavili portfolio i oblasti rada Instituta Mihajlo Pupin, pri čemu je velika pažnja posvećena mogućnostima saradnje u domenu razvoja vojnog programa i energetske efikasnosti. Poseta je realizovana u kontekstu nedavno potpisanog Sporazuma o naučno-tehničkoj saradnji, pri čemu je obuhvatila i obilazak institutske fotonaponske elektrane, kao i posebno dizajniranih simulatora i trenažera prilagodljivih za primene u vojne svrhe.