standard-logo-image-edu-lab-300x112-4474268

EDU-LAB je projekat koji ima za cilj da poboljša profesionalne šanse za mlade ljude u Dunavskom regionu.

Polazna tačka za razvijanje novog načina razmišljanja je razvoj kapaciteta. EDU-LAB okuplja partnere iz sektora visokog obrazovanja, poslovne organizacije, nacionalne javne institucije i kreatore politika. U ovaj zajednički proces učenja biće uključeni i drugi akteri civilnog društva.

Više od 20 partnera iz 10 zemalja će sarađivati tokom 2,5 godine u nastojanju da se poveže obrazovanje i  zapošljavanje  na održiv način. Novi model upravljanja će se razvijati sa ciljem da se stvori posvećenost zadatku na koju će obavezivati  “Dunavska povelja za mlade talente”.

Program sufinansira Evropska unija (ERDF i IPA).

Više informacija o projektu: www.interreg-danube.eu/edu-lab