S ponosom predstavljamo rezultat dugog i napornog rada na veoma izazovnom projektu dobijanja SIL3 sertifikata za uređaj za elektronsku nadbzinsku zaštitu turbina BPC (Overspeed Protection Device).

Nakon kreiranih 46 dokumenata, 774 zahteva, razvoja 7 verzija štampanih ploča, više od 20.000 linija koda, izvršenih 558 testova, uređaj BPC je SIL3 sertifikovan.

Ovim je zaokružen proces sertifikacije hidrauličkog (TCimp-trip blok) i elektronskog dela (BPC), a posebno ističemo predan rad brojnih naših koleginica i kolega, nadasve Svetlane Despotović, Miloša Stankovića, Branislava Šašića, Predrag Marić i Alekse Srećkovića.

Spremni smo za nove ideje!