Aktivnosti:

 • Funkcionalni dizajn hardvera komunikacionih i procesorskih modula, i procesnih ulazno/izlaznih interfejsa
 • Rad sa kolima visokog stepena integracije
 • PCB dizajn višeslojne štampe
 • Testiranje prototipa i serije
 • Pisanje tehničke i korisničke dokumentacije
 • Kancelarijski / laboratorijski rad

Obrazovanje i veštine:

 • Diplomirani inženjer, sa završenim fakultetom ili visokom školom tehničkog usmerenja (ETF, PMF, RAF, SF, VIŠER, ICT…)
 • Napredni nivo projektovanja analognih i digitanih sistema
 • Poznavanje celokupnog procesa razvoja i proizvodnje uređaja
 • Napredni nivo rada u programskom alatu za projektovanje štampanih ploča Altium Designer (ili nekom sličnom OrCAD, EAGLE, KiCad…)
 • Poznavanje unutrašnje arhitekture čipova (MCU, PMIC, OpAmp, FPGA, SoC…)
 • Odlično čitanje i pisanje engleskog jezika

Radno iskustvo:

 • Višegodišnje iskustvo u projektovanju hardvera uređaja (minimum 3 godine)

Rok za prijave je 30.jun.

Prijavu poslati na email: imptsekretarijat@pupin.rs