Aktivnosti:

  • Praktičan rad iz neke od oblasti koje su pokrivene ovim konkursom
  • Mogućnost izrade diplomskog rada
  • Mogućnost zaposlenja po završetku prakse

Obrazovanje i veštine:

  • Upisana završna godina ETFa ili master studija ETFa
  • Prosečna ocena 9 i više

Iskustvo:

  • N/A

Oglas otvoren od 01. 06. 2023 – 30. 06. 2023 ili do popune otvorenih pozicija.

Kandidati će biti zvani na razgovor sukcesivno po redosledu stizanja prijava. Samo izabrani kandidati sa odgovarajućim kvalifikacijama će biti pozvani na razgovor.

CV poslati na mail    cv.100@pupin.rs