U utorak, 04.04.2023. godine, smo imali zadovoljstvo da u Institutu Mihajlo Pupin ugostimo Nj.E. Bassel Salah, Ambasadora Arapske Republike Egipta, zajedno sa gospodinom Aiman Elsheikh, Savetnikom, i gospodinom Mohammed Elsagheer, Drugim sekretarom zaduženim za saradnju sa privredom.

Cilj posete je bio da se Ambasador informiše o radu i funkcionisanju Instituta Mihajlo Pupin,  najznačajnijim projektima i ostvarenim rezultatima. Gostima je dobrodošlicu poželeo pomoćnik direktora za finansije i saradnju sa privredom Željko Stojković, dipl.inž. sa  pomoćnikom direktora za međunarodne odnose i transfer tehnologije dr Markom Batićem, a zatim predstavio portfolio Instituta, projekte i rezultate koji su proizašli iz saradnje sa industrijom i međunarodnim naučno-istraživačkim institucijama.

Tokom razgovora su sagledane različite mogućnosti uspostavljanja saradnje Instituta Mihajlo Pupin sa brojnim institucijama u Arapskoj Republici Egiptu  u različitim naučno-tehnološkim oblastima razvoja.