U sredu, 30.11.2022. godine, Institut Mihajlo Pupin je imao čast da ga poseti Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, dr Vladimir Orlić.

Dobrodošlicu mu je poželeo dr Nikola Tomašević, direktor Instituta, sa svojim prvim saradnikom, dr Markom Batićem, pomoćnikom direktora za međunarodnu saradnju i transfer tehnologije. Nakon uvodnog izlaganja o istorijskom razvoju i radu Instituta, gostu su predstavljeni trenutno aktuelni i najznačajniji kako istraživački tako i komercijalni projekti koji su proizašli iz saradnje sa industrijom i međunarodnim naučno-istraživačkim institucijama.

Poseta je nastavljena obilaskom Instituta. Poseban utisak na gosta ostavila je demonstracija namenskih simulatora i trenažera prilagodljivih za primenu u vojne svrhe.