Otvoren je poziv za učešće u novom MBSDr programu za razvijanje menadžerskih veština kod istraživača i naučnika, koji se organizuje u okviru projekta Pacinno. Program je podeljen u dva bloka koji će se održati u Sloveniji, u oktobru i novembru 2015. godine.

 

Više informacija, kao i način prijavljivanja mogu se naći na sajtu projekta (http://vp.pacinno.eu/mbsdr-program/).