U okviru Pacinno projekta (www.pacinno.eu), u kome učestvuje i naš Institut, u Sloveniji se organizuje MBSDr (Managerial-Business Skills Development for Researchers) program koji ima za cilj razvijanje menadžerskih veština kod istraživača i naučnika.

Sve troškove programa, smeštaja i puta će snositi institucije koje učestvuju u projektu. Više informacija, kao i način prijavljivanja mogu se naći na sajtu projekta (http://www.pacinno.eu/mbsdr-program/).