edf_logo-9532069

European Data Forum (EDF) je sastajalište industrije, istraživača, kreatora politike i inicijative zajednice na kojem se diskutuje o pitanjima Big Data i Data Economy da bi se razvili odgovarajući planovi delovanja za njihovo rešavanje. EDF posebnu pažnju posvećuje malim i srednjim preduzećima, pošto su oni pokretači inovacija i konkurencije u mnogim data-driven privrednim sektorima. Teme o kojima se raspravlja na European Data Forumu obuhvataju nove data-driven poslovne modele (npr. data clearing houses), i tehnološke inovacije (npr. Linked Data Web), kao i društvene aspekte (npr.  open governmental data kao i privatnost i bezbednost podataka).

European Data Forum (EDF) 2013 se održava od 9. do 13. aprila, 2013. godine u Dablinu (Irska). EDF je zajednička aktivnost  EC FP7 projekata BIG, LOD2, i PlanetData i podržava je Evropska Komisija.

Pogledajte flajer pdf1-6532821

Više informacija na: http://2013.data-forum.eu