Vesti

POLICY ANSWERS radionice na temu „Kako pokrenuti održive promene u vašoj kompaniji sprovođenjem zelene transformacije“

U okviru projekta POLICY ANSWERS (program Horizont Evropa), Institut Mihajlo Pupin – Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije je u Maju mesecu 2024. godine realizovao tri edukativne i interaktivne radionice na temu „Kako pokrenuti održive promene u vašoj kompaniji sprovođenjem zelene transformacije“.

Radionice o zelenoj transformaciji su sprovedene za 40 srpskih malih i srednjih preduzeća u tri ključna regiona: Beograd, Kruševac (južna Srbija) i Čačak (Zapadna Srbija i Šumadija). Obuke su povećale izvoznu sposobnost ciljanih malih i srednjih preduzeća jer su se upoznala sa propisima vezanim za Zelenu agendu (CBAM).

 

 
Prilog RTV Kruševac : https://youtu.be/qAtfxJgF09c?si=uHrEM0SCVCqDmviF Prilog RTV PLUS Kruševac: https://youtube.com/watch?v=IFzQBc_GnD4&feature=shared    

Edukativna radionica „Kako pokrenuti održive promene u vašoj kompaniji sprovođenjem zelene transformacije“

U maloj sali Instituta Mihajlo Pupin, 17. maja 2024. godine, održana je prva u nizu edukativnih radionica na temu „Kako pokrenuti održive promene u vašoj kompaniji sprovođenjem zelene transformacije“, koja je okupila 16 malih i srednjih preduzeća. Ovaj set radionica se realizuje u okviru projekta POLICY ANSWERS i sprovodi se u okviru programa Horizont Evropa.

Institut Mihajlo Pupin će tokom maja 2024. godine organizovati ukupno tri jednodnevne radionice posvećene temi održive poslovne prakse i zelene transformacije. Ove edukativne radionice namenjene su preduzetnicima, pružajući im priliku da unaprede svoje poslovanje primenom najnovijih metoda cirkularne ekonomije i zelene tranzicije, kako bi postigli održive poslovne prakse i povećanu energetsku efikasnost. Agenda i edukativni materijali koji su kreirani za potrebe radionice obuhvataju predavanja o prednostima zelene transformacije, cirkularne ekonomije, energetske efikasnosti i primene digitalnih tehnologija.

Naredne dve radionice održaće se u Kruševcu (24. maja 2024. godine) u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Kruševca i u Čačku (31. maja 2024. godine) u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom i Naučno-tehnološkim parkom iz Čačka.

Poziv za Program mobilnosti istraživača na Zapadnom Balkanu

Od 28. marta 2024. zvanično je otvoren poziv za Program mobilnosti istraživača na Zapadnom Balkanu, koji je deo projekta „ODGOVORI KROZ POLITIKE – implementacija i podrška u izradi politika iz oblasti nauke i inovacija na Zapadnom Balkanu“ (eng. POLICY ANSWERS – R&I Policy Making, Implementation and Support in the Western Balkans). Projekat sprovodi CIRNT.

Ovaj program mobilnosti predviđen je za istraživače/ice na početku karijere (doktorande i one koji su završili svoj doktorat u prethodnih sedam godina, počev od roka za prijavu) iz regije Zapadnog Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

Važni datumi:

  • Krajnji rok za prijavu: 31. maj 2024, do 17:00 časova
  • Rezultati poziva: avgust 2024.
  • Period početka mobilnosti: od 1. oktobra do 1. novembra 2024.

O uslovima koje kandidati treba da ispune možete saznati ovde https://www.westernbalkans-infohub.eu/calls/western-balkans-mobility-scheme/

Konferencija u okviru projekta POLICY ANSWERS

Konferencija u okviru projekta POLICY ANSWERS, pod nazivom "Policy Dialogue on Aligning Priorities in the Western Balkans" - WB Vision 2023, održana 13. septembra u Sarajevu u prostoru GreenPark Space, imala je značajan uticaj na odgovore politika među predstavnicima ekonomija Zapadnog Balkana sa predstavnicima Evropske komisije (EC) i stručnjacima iz obe regije, Zapadnog Balkana i EU u tri tematske oblasti: digitalizacije, ekologije i zdravstva.

Na konferenciji je prisustvovalo oko 150 učesnika iz 19 evropskih zemalja. Ovaj događaj takođe je pružio izvrsnu priliku za podsticanje dijaloga i saradnje između predstavnika ekonomija Zapadnog Balkana i evropskih partnera, rezultirajući organizacijom 38 bilateralnih sastanaka. Konferencija je bila centralna tačka, a pratile su je i dve radionice (14. i 15. septembra) koje su bile posvećene istraživačkim infrastrukturama i mobilnosti istraživača.

 

Institut Mihajlo Pupin aktivno je učestvovao u organizaciji konferencije, a takođe je Sanja Popović Pantić, rukovodilac Centra za istraživanje razvoja nauke i tehnologije, uspešno moderirala sesiju pod nazivom " DIGITAL TRANSFORMATION - Shaping the Western Balkans Digital Future ". Takođe, na konferenciji su prisustvovali i predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, zajedno sa drugim zainteresovanim učesnicima iz Srbije.

Više informacija o samoj konferenciji i angendi možete pogledati na: https://eu-wb-policy-dialogue-stakeholder.b2match.io/

 

Letnja škola „Zelena tranzicija i digitalna transformacija“

U periodu od 5. do 8. septembra 2023. g u Beogradu održana je letnja škola "Zelena tranzicija i digitalna transformacija" koju su,  na predlog rukovodioca grupe, pohadjale saradnice  Centra za istraživanje razvoja nauke i tehnologije (CIRNT), Daniela Kuzmanović i Ana Kovačević. Letnju školu su organizovali Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) i Fakultet FEFA u saradnji sa GIZ-om, a u okviru projekta: Recover Better Support Fund, Funding line 1: Sustainable development advisory bodies.

Tokom četvorodnevnog interaktivnog i bogatog programa, polaznici su imali priliku da prisustvuju otvorenim predavanjima i diskusijama sa relevantnim predavačima: Danko Kalkan (Usklađivanje biznisa sa ESG principima), Marija Pantelić (Izvršni direktor za održivost poslovanja, Bosis), Luka Stanić (Bg reklam), Goran Radosavljević (FEFA fakultet), Tijana Gajić (Pexim fondacija), Ivan Pribićević (Simplify), Uroš Milosavljević (KPMG), kao i savetnicima za digitalnu transformaciju preduzeća: Milena Milićević, Momir, Ana Jeličić i Goran Tintor. Kroz letnju školu, saradnice Centra su stekle dodatne veštine za bavljenje projektima u oblasti digitalne I zelene transformacije.

Najbolji tim, u kojem je bila i saradnica CIRNT-a Ana Kovačević, će imati priliku da predstavi svoje rešenje na prestižnom događaju "MSP100 Expo 2023 Razvoj Ljudi ↔ Razvoj MSP" 9. novembra u Nišu.

Sanja Popović Pantić predstavila POLICY ANSWERS projekat na EU Nedelji mogućnosti

Tokom EU nedelje mogućnosti, Sanja Popović Pantić predstavila je projekat POLICY ANSWERS, njegove ciljeve i širok spektar prilika koje nudi. Fokus je bio na glavnim aspektima naših aktivnosti izgradnje kapaciteta u Srbiji, koji igraju ključnu ulogu u unapređenju spremnosti Srbije za pridruživanje EU. Sanja je istakla benefite koje projekat donosi različitim ciljnim grupama: istraživačima, preduzećima,studentima,  kreatorima politika, donosiocima odluka i drugim akterima u inovacionom eko-sistemu.

Hvala Delegaciji  EU u Srbiji na prilici da upoznamo srpsku stručnu javnost sa mogućnostima koje ovaj projekat pruža.

Horizon Europe POLICY ANSWERS radionica „Jačanje kapaciteta biznis sektora za zelenu tranziciju“

U okviru projekta POLICY ANSWERS (R&I POLICY making, implementation ANd Support in the WEsteRn BalkanS) Institut Mihajlo Pupin je u saradnji sa Privrednom komorom Srbije - PK Beograd i Privrednom komorom Vojvodine organizovao radionice u Beogradu (25.05.2023.g) i Novom Sadu (30.05.2023g) na temu "Jačanje kapaciteta biznis sektora za zelenu tranziciju".

Edukatori na radionicama su bili Siniša Mitrović (direktor centra za cirkularnu ekonomiju pri Privrednoj komori Srbije) i Radman Šelmić (savetnik Predsednika Privredne komore Srbije za zelenu I cirkularna ekonomiju I digitalnu transformaciju).

Radionice su bile prvenstveno namenjene malim i srednjim preduzećima, ali bile su otvorene i za sve druge zainteresovane kompanije koje žele da se upoznaju sa savremenim trendovima u ovoj oblasti i unaprede kvalitet svog poslovanja. Cilj radionica bio je pružiti sveobuhvatnu analizu značaja i izazova Zelene agende za srpsku privredu, sa posebnim osvrtom na cirkularnu ekonomiju i pomoć preduzećima u sprovođenju zelene tranzicije u svom poslovanju.

Tokom radionica obrađene su različite teme, uključujući uticaj Zelene agende na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, uvod u koncept industrijske simbioze, nefinansijsko izveštavanje, ESG (Environmental, Social, and Governance) kao novi standard za pristup izvorima finansiranja, procene rizika i lanaca snabdevanja.

Učešćem na ovim radionicama, više od 35 preduzeća je imalo priliku da stekne dragoceno znanje i uvid u primere dobre prakse koje mogu doprineti konkurentnosti preduzća i dugoročnom uspehu uspehu poslovanja u promenljivom poslovnom okruženju.

Horizon Europe POLICY ANSWERS radionica u Institutu Mihajlo Pupin

U okviru projekta POLICY ANSWERS, Institut Mihajlo Pupin je 21. aprila 2023. godine u svojim prostorijama organizovao poslednju radionicu u nizu (od ukupno 5 radionica) pod nazivom "Kako unaprediti poslovanje primenom naprednih digitalnih tehnologija?".

Radionici je prisustvovalo 14 odabranih MMSP preduzeća koja su već učestvovala na prethodno realizovanim radionicama u Beogradu, Čačku, Novom Sadu i Nišu (na kojima je prisustvovalo više od 100 učesnika). Ovom prilikom preduzeća su imala mogućnost da se na naprednom nivou upoznaju sa savremenim digitalnim rešenjima (ERP inovacioni sistem i njegovi moduli, CRM i Power BI softverski sistemi) koja mogu pomoći njihovoj kompaniji u postizanju konkurentnosti na tržištu.

Pored sertifikovanih predavača Tijane Sekulić i Miodraga Kostića, radionici je kao gost bio i Igor Jovanovski iz kompanije Kameleon Solutions, zastupnici Sales Force-a u Republici Srbiji. Gospodin Jovanovski je svim učesnicima predstavio CRM (Customer Relationship Management).

Horizon Europe POLICY ANSWERS radionica u Nišu “Kako unaprediti poslovanje primenom najnovijih digitalnih tehnologija?”

U četvrtak, 13.04.2023., Institut Mihajlo Pupin je kao partner na Horizon Europe projektu POLICY ANSWERS, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije – Regionalnom privrednom komorom Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga, u Nišu organizovao radionicu na temu „Kako unaprediti poslovanje primenom najnovijih digitalnih tehnologija?“.

Radionica je deo aktivnosti na projektu POLICY ANSWERS (R&I Policy Making, Implementation and Support in the Western Balkans) u okviru radnog paketa namenjenog jačanju MSP i podizanju kapaciteta institucija i privrede. Realizovana je od strane sertifikovanih trenera i edukatora “Centra za digitalnu transformaciju Srbije”, Tijane Sekulić (vlasnice agencije AT consulting), i Miodraga Kostića (direktora i vlasnika kompanije Veza d.o.o.).

Na radionici je prisustvovao veliki broj učesnika, koji su iskazali interesovanje i za prisustvo naprednoj radionici o digitalnoj transormaciji preduzeća, koja će se održati 21.04. u Institutu Mihailo Pupin u Beogradu.

Zahvaljujemo se svim učesnicima na aktivnom učešću i diskusiji, što je doprinelo da radionica bude još uspešnija.

Horizon Europe POLICY ANSWERS radionica u Čačku “Kako unaprediti poslovanje primenom najnovijih digitalnih tehnologija?”

Institut Mihajlo Pupin, u okviru Horizon Europe projekta POLICY ANSWERS, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Moravičkog i Raškog upravnog okruga OJ Čačak i Naučno tehnološkim parkom Čačak organizovao je radionicu na temu „Kako unaprediti poslovanje primenom najnovijih digitalnih tehnologija?“

Radionica je jedna od aktivnosti na projektu POLICY ANSWERS (R&I Policy Making, Implementation and Support in the Western Balkans) u okviru radnog paketa namenjenog jačanju malih i srednjih preduzeća i podizanju kapaciteta institucija i privrede.

Radionicu su realizovali sertifikovani treneri i edukatori Centra za digitalnu transformaciju Srbije, Tijana Sekulić (vlasnica agencije AT consulting) i Miodrag Kostić (direktor i vlasnik kompanije Veza d.o.o.).

Zadovoljstvo nam je što su preduzetnici iz Raškog i Moravičkog okruga prepoznali značaj digitalne transformacije i što su uzeli aktivno učešće u radionici, ocenivši je visokim ocenama.