WIn

WBC-INCO.NET

Zajednički projekat umrežavanja naučn o-istraživačkih institucija zemalja Zapadnog Balkana i Evropske Unije
U ovom konzorcijumu učestvuje 29 partnera.

Projekat WBC-INCO.NET integriše zemlje Zapadnog Balkana u Evropski istraživački prostor (ERA).
Ova inicijativa je podržana je od strane Evropske Komisije u okviru Programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7).

WBC-INCO.NET želi da kroz svoj veb-portal, biltene i izveštaje, ustanovi platformu za razmenu informacija o saradnji u oblasti naučno-tehnološke politike sa zemljama Zapadnog Balkana otvorenu za sve zaintresovane za teme razvoja nauke i tehnologije na Zapadnom Balkanu. Pristup platformi je besplatan i slobodan za sve one koji su zainteresovani za ove aktivnosti.

WBC- INCO.NET pomagaže razvijanju odnosa između EU i zemalja Zapadnog Balkana u oblasti nauke i tehnologije (NT). Ovaj projekat će trajati od 2008. do 2013. i biće logistička podrška Upravljačkoj Platformi o istraživanju za zemlje Zapadnog Balkana kroz interakciju zemalja Zapadnog Balkana, zemalja članica Evropske Unije, zemalja koje učestvuju u Sedmom ovirnom programu u oblasti istraživačko-tehnološkog razvoja kao i Evropske Komisije. To je strateško telo kreirano da se bavi multilateralnim i regionalnim pitanjima iz oblasti nauke i tehnologije u ili sa zemljama Zapadnog Balkana.

Najvažniji ciljevi WBC-INCO.NET su:

  • podrška bi- regionalnom dijalogu o nauci i tehnologiji
  • identifikovanje potencijala i prioriteta istraživačko-tehnološkog razvoja koji će biti predmet rada FP7 i drugih evropskih programa, na transparentan i metodološki ispravan način
  • povećati učešće istraživača iz regiona u evropskim projektima od zajedničkog interesa i koristi, sprovođenjem mera za izgradnju kapaciteta na strukturnom i individualnom nivou i podsticanjem umrežavajućih aktivnosti.

Aktivnosti projekta:

  • definisanje tematskih regionalnih naučno-tehnoloških prioriteta,
  • analiza mogućnosti za korišćenje infrastrukture, analiza prepreka za saradnju i obrazaca za saradnju
  • organizovanje radionica i grupa za obuku (na primer o istraživačkom menadžmentu, finansijskoj reviziji i naučno-tehnološkim pokazateljima), kao i aktivnosti posredovanja i aktivnosti podizanja svesti
  • podrška nacionalnim osobama za kontakt i sistemima istraživačkog informisanja
  • objavljivanje redovnih biltena, časopisa i informacija na veb portalu www.wbc-inco.net