Dr Sanja Popović-Pantić: Dve decenije ženskog preduzetništva u Srbiji, izdavač: Institut „Mihajlo Pupin“, Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije, Beograd, 2020.
Više informacija pdf

Đuro Kutlača, Lazar Živković, Dijana Štrbac, Dušica Semenčenko, Sanja Popović-Pantić: ICT Case Study in Serbia: Report on the innovation potential of the software industry in Serbia, izdavač: Institut „Mihajlo Pupin“, Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije, Beograd, 2018.
Više informacija pdf

Dušica Semenčenko, Đuro Kutlača: Shaping National Innovation System in Small, Transitional Economy-Case of Serbia, izdavač: Institut „Mihajlo Pupin“, Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije, Beograd, 2018. ISBN: 978-86-82183-16-7
Više informacija pdf

Đuro Kutlača, Dušica Semenčenko: Nacionalni inovacioni sistem u Srbiji: prošlost, sadašnjost, budućnost, izdavač: Institut „Mihajlo Pupin“, Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije, Beograd, 2015. ISBN: 979-86-82183-14-3
Više informacija pdf

Đuro Kutlača, Dušica Semenčenko: Koncept nacionalnog inovacionog sistema, izdavač: Institut „Mihajlo Pupin“, Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije, Beograd, 2005. ISBN 86-82183-04-8
Više informacija pdf

Dušica Semenčenko: Faktori u oblikovanju nacionalnog inovacionog sistema, izdavač: Institut Mihajlo Pupin,  Beograd, 2009. UDK 005.591.6(497.11)  001.896:62 (497.11),  9 ISBN 78-86-82183-10-5,  COBISS.SR–ID 171550732
Više informacija pdf

Slavica Jovetić, Nenad Stanišić, Dušica Semenčenko Marija Mosurović:  Merenje kvaliteta nastavno obrazovnog procesa na univerzitetima,  izdavač: Institut „Mihajlo Pupin“, Beograd, 2011. UDK 006.83.06:378.4(497.11) 005.6:378.4(497.11) ISBN 978-86-82183-09-9 COBISS.SR-ID 184563468
Više informacija pdf

Đuro Kutlača, Dušica Semenčenko, Viktor Nedović, Jelena Kolić:  Razvoj srpske nauke u svetlu evropskih integracija, izdavač: Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd i FEFA, Beograd, 2011. 001(497.11)“1980/2010″(083.41) 001.892:336(497.11) 316.422.44(497.11)“2010/2015″ 978-86-86281-15-9 978-86-86281-15-9
Više informacija

Mr Marija Mosurović Ružičić: Organizacija i inovacije, izdavač Institut Mihajlo Pupin, Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije, Beograd, 2012, ISBN 978-86-82183-13-6
Više informacija pdf

Vodič za snalaženje na tržištu rada u procesu privatizacije, urednica mr Sanja Popović-Pantić, izdavači Udruženje poslovnih žena i Institut Mihajlo Pupin, Beograd, 2008, ISBN 978-86-910351-1-2
Više informacija

Dr Vladan Batanović, dr Đuro Kutlača, mr Aleksandar Šenborn, mr Sanja Popović-Pantić: Benčmarking organizacije i upravljanja sistema za naplatu putarine na autoputevima, izdavač Institut Mihajlo Pupin, Beograd, 2007, ISBN 978-86-82183-05-1
Više informacija