U CIRNT rade saradnici različitih oblasti obrazovanja i užih istraživačkih interesovanja što čini ovaj tim interdisciplinarnim i spremnim da odgovori na različite istraživačke i druge poslovne izazove. Pored praćenja razvoja teorije u oblasti razvoja nauke i tehnologije, bavimo se istraživanjima raznih aspekata nacionalnog inovacionog sistema, počev od ocena tehnologija, inovacionih kapaciteta preduzeća, inovacione infrastrukture, do statističkih analiza naučno-istraživačko-inovacionog sistema i mapiranja oblasti nauke u Srbije.

I  konsultantski rad vezan za inovacione aktivnosti na nivou preduzeća i sektora deo je naše agende, naši saradnici su sertifikovani inovacioni konsultanti. Eksperti CIRNT su i konsultanti Vladinoj administraciji u oblasti nauke i tehnološkog razvoja.

Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije osnovan je 1987. godine, kao nezavisna radna grupa u okviru Instituta Mihajlo Pupin. To je bio rezultat dugogodišnjeg bavljenja specifičnom problematikom upravljanja razvojem, proisteklom iz operacionih istraživanja, upravljanja sistemima, upravljanja organizacijama, strategija razvoja preduzeća… a dešavalo se u isto vreme kad i razvoja teorije i prakse u svetu, pre svega vezane za uslovljenosti ekonomskog razvoja tehnološkim razvojem. Tih godina počinje da se razvija i koncept nacionalnog inovacionog sistema kao okvir za istraživanje i upravljanje tehnološkim i inovacionim razvojem država. U Centru se ovaj koncept veoma brzo usvoja i kao i u prethodnim periodima, Centar postaje predvodnik i propagator razvoja nacionalnog inovacionog sistema Srbije, uz primenu važećih standarda za istraživanje u oblastima praćenja i evaluacije razvoja nauke, tehnologije i inovacija.