Promocija EDU-LAB projekta na konferenciji „UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA PROJEKTIMA U DOMENU ISTRAŽIVANJA, SOCIJALNIH I TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U DUNAVSKOM REGIONU“

Promocija EDU-LAB projekta na konferenciji „UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA PROJEKTIMA U DOMENU ISTRAŽIVANJA, SOCIJALNIH I TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U DUNAVSKOM REGIONU“

март 7th, 2018

Prof. dr Đuro Kutlača prezentovao je projekat EDU-LAB i njegove dosadašnje rezultate na konferenciji[...]

Kompanijska misija MSP iz Bosne i Hercegovine u Beogradu

Kompanijska misija MSP iz Bosne i Hercegovine u Beogradu

фебруар 6th, 2018

EEN partneri, CIRNT - Institut Mihajlo Pupin i Spoljnotrgovinska komora BiH organizovali su 2.2.2018[...]


standard logo image - EDU-LAB

EDU-LAB je projekat koji ima za cilj da poboljša profesionalne šanse za mlade ljude u Dunavskom regionu.

Polazna tačka za razvijanje novog načina razmišljanja je razvoj kapaciteta. EDU-LAB okuplja partnere iz sektora visokog obrazovanja, poslovne organizacije, nacionalne javne institucije i kreatore politika. U ovaj zajednički proces učenja biće uključeni i drugi akteri civilnog društva.

Više od 20 partnera iz 10 zemalja će sarađivati tokom 2,5 godine u nastojanju da se poveže obrazovanje i  zapošljavanje  na održiv način. Novi model upravljanja će se razvijati sa ciljem da se stvori posvećenost zadatku na koju će obavezivati  „Dunavska povelja za mlade talente“.

Program sufinansira Evropska unija (ERDF i IPA).

Više informacija o projektu: www.interreg-danube.eu/edu-lab