EEN - poslovni razgovori u okviru Freja foruma

EEN - poslovni razgovori u okviru Freja foruma

новембар 16th, 2018

U Beogradu je od 9-11.11. 2018. godine, u Domu Narodne skupštine Republike Srbije održan 12. po [...]

Projekat Edu-lab – počeci dualnog visokoškolskog obrazovanja

Projekat Edu-lab – počeci dualnog visokoškolskog obrazovanja

октобар 8th, 2018

Jedna od ključnih aktivnosti na projektu Edu-lab je iniciranje sistema dualnog obrazovanja u visokoš[...]


standard logo image - EDU-LAB

EDU-LAB je projekat koji ima za cilj da poboljša profesionalne šanse za mlade ljude u Dunavskom regionu.

Polazna tačka za razvijanje novog načina razmišljanja je razvoj kapaciteta. EDU-LAB okuplja partnere iz sektora visokog obrazovanja, poslovne organizacije, nacionalne javne institucije i kreatore politika. U ovaj zajednički proces učenja biće uključeni i drugi akteri civilnog društva.

Više od 20 partnera iz 10 zemalja će sarađivati tokom 2,5 godine u nastojanju da se poveže obrazovanje i  zapošljavanje  na održiv način. Novi model upravljanja će se razvijati sa ciljem da se stvori posvećenost zadatku na koju će obavezivati  „Dunavska povelja za mlade talente“.

Program sufinansira Evropska unija (ERDF i IPA).

Više informacija o projektu: www.interreg-danube.eu/edu-lab